Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster i välfärden ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Men vad är värdet av valfriheten?