Se inspelningen från seminariet på Svenskt Näringslivs webbplats

Tillsammans gräver Entreprenörskapsforum och Svenskt Näringsliv djupare i frågan om kvinnors företagande och bjuder in till ett andra seminarium på temat. Den här gången fokuserar vi på bakomliggande faktorer och förutsättningar för kvinnors entreprenörskap.

Under seminariet lanseras två nya rapporter där villkoren för kvinnors företagande undersöks genom att belysa aktiviteter, attityder och preferenser. Detta speglas i jämförelser med män och läget internationellt med hjälp av data från bland annat Global Entrepreneurship Monitor och Eurostat. Vi öppnar upp för diskussion kring dagens läge och möjliga vägar framåt. Vad vet vi egentligen om kvinnor som driver företag och vad behövs för att de ska bli fler?

Under seminariet lyfts frågor såsom:

  • Vad kan förklara skillnaderna i entreprenöriell aktivitet mellan kvinnor och män i Sverige?
  • Hur påverkar skillnader i attityder, utbildning och yrkesinriktning kvinnor och mäns entreprenörskap?
  • Vad behövs för att sänka barriärerna för kvinnors företagande?

Seminariet är fullt på plats men anmäl dig gärna för att delta online!