– Analys och indikatorer kring kvinnors företagande

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och har under många år toppat EU:s jämställdhetsindex. Samtidigt finns det ett område där jämställdheten släpar efter rejält. Endast en fjärdedel av Sveriges företagare är idag kvinnor. Fördelningen är skevare än i de flesta jämförbara länder och har varit relativt oförändrad sedan mitten av 90-talet.

I samarbete med Entreprenörskapsforum presenterar Svenskt Näringsliv nya indikatorer kring kvinnors företagande och ägande. Vi startar nu ett arbete där vi med unik data granskar kvinnors och mäns företagande, attityder och upplevda förmåga till entreprenörskap. Är svenska kvinnor mindre drivna än kvinnor i andra länder eller finns det andra orsaker bakom skillnaderna?

Kl. 09.00 den 21 mars bjuder vi in till det första hybridseminariet i vår seminarieserie kring kvinnors företagande och ägande. Deltar du på plats så bjuder vi på kaffe och smörgås från kl.08.45. Länk skickas ut dagen innan seminariet.

Välkommen!