Den ekonomiska verkligheten förändras ständigt och behovet av analyser för att förstå utvecklingen är centralt. Akademi, regioner, kommuner och organisationer gör alla olika analyser, bör vi lära mer av varandra? Välkomna på en workshop med fokus på ekonomiska analyser och diskussioner om hur vi kan arbeta gemensamt i södra Sverige.

Programmet kommer vara lunch-till-lunch och bestå i presentationer av aktuella analysfrågor samt diskussion kring vilka analys- och kunskapsbehov som finns. Vår ambition är att få tillstånd ett ökat kunskapsutbyte och bygga nätverk mellan aktörer och individer som har ett intresse av regionala utvecklingsfrågor.

Personer som på olika sätt arbetar med att analyser av de ekonomiska och näringspolitiska förutsättningarna i Sydsverige bjuds in för att delta. Tanken är att alla som deltar ska beredas möjlighet att presentera pågående arbeten samt att detta ska ge upphov till kunskapsutbyte samt diskussioner om framtida analysbehov.

Worskhopen arrangeras av Sydsvenska Handelskammaren, Entreprenörskapsforum och Handelskammaren Jönköpings län.

Läs mer om workshopen på Sydsvenska Handelskammarens webplats.