Filantropins betydelse för tillväxt

Hans Sjögren, professor vid Linköpings universitet, beskrev under Entreprenörskapsforums andra Almedalsseminarium filantropins framväxt i Sverige från 1600-talet fram tills i dag. Hans Sjögren menar att det skett en attitydförändring de senaste 20 åren. Filantropin har både mognat och flyttat fram positionerna, men trots det är frågan om filantropin fortfarande polariserad.

Motiven varierar. Ett vanligt motiv är att givaren vill ”ge tillbaks” till samhället. I USA, där marknaden för filantropi är mer mogen än i Sverige, kan motiven grunda sig i såväl fåfänga som egennytta berättade Hans Sjögren.

–          I USA höjer man sin sociala status när man donerar.

–          För ett företag kan det handla om att stärka varumärket.

Filantropin spelar en positiv roll för utbildning och FoU. De privata stiftelserna står i dag för 15 procent av högskolornas finansiering jämfört med 9 procent för tio år sedan. Även om det är en relativt blygsam andel, så har den ökat med 50 procent, vilket är en fingervisning om den framtida utvecklingen. Deras betydelse för kunskapssamhället kan inte heller underskattas.

–          Det är viktigt för samhället med en expansiv donationskultur. Därför måste vi få fler filantroper.

Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare och ordförande i styrgruppen för Filantropiskt forum, underströk filantropins positiva samhällseffekter.

–          Filantropi kan ses som ett samhälleligt riskkapital, som skapar en kulturell mångfald, vilket bidrar till tillväxt och utveckling.

Maria Rankka menade att denna mångfald i sin tur generar attraktivitet och höjer en regions status.

Ulrika Stuart Hamilton, Maria Rankka, Pontus Braunerhjelm och Hans Sjögren

Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, pekade på sambandet mellan filantropin och globaliseringen.

–          Impulserna sprids mellan länderna. Det som sker i USA påverkar även oss.  Andrew Carnegies bok The Gospel of Wealth är trots att den har nästan 100 år på nacken en aktuell inspirationskälla än i dag och The Giving Pledge – Bill Gates initiativ att förmå USA:s miljardärer att skänka bort minst hälften av sin förmögenhet – gör avtryck långt utanför USA:s gränser.

Pontus Braunerhjelm menade att en utvecklad och genomtänkt donationskultur stärker kapitalismen och marknadsekonomin.

Janerik Larsson, PR-nestor, lyfte fram ytterligare viktigt motiv för amerikanska filantroper.

–          Den amerikanska filantropin handlar om att ”make a difference”, att påverka samhällsutvecklingen.

En utveckling som Pontus Braunerhjelm tycker sig se även hos en yngre generation av europeiska filantroper som t.ex. Niklas Zennström.