Äganderätt i fokus för årets Global Award

Måndagen den 15 maj delades 2017 års Global Award for Entrepreneurship Research ut till Hernando de Soto, grundare av Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. I sin prisföreläsning hänvisade han till en stor parallell värld bestående av fem miljarder människor utan äganderätt eller bevis för vilka de är. De ingår inte i samhälleliga nätverk av tillit, sa de Soto när han mottog priset ur finansminister Magdalena Anderssons hand. Han visade sitt eget pass och kreditkort som en illustration för hur människor i utvecklade länder enkelt kan resa och göra affärer.

Ta del av prisföreläsningen på film

Lyssna på IFNs podcast med Hernando de Soto

Läs hela Hernando de Sotos prisföreläsning

Hernando de Soto

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, inledde med att berätta om hur Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Priset belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap och har delats ut sedan 1996. Eklund berättade också om den akademiska selektions- och utvärderingsprocess som tar flera år från nominering till prisutdelning.

Johan Eklund

Därefter lämnade Eklund över ordet till eftermiddagens moderator Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD. Lifvendahl presenterade finansminister Magdalena Andersson som fick läsa prismotiveringen som bl a lyfter att:

”Hernando de Soto har bedrivit akademisk forskning och bidragit till offentliga politiska diskussioner om global utveckling de senaste 30 åren. Hans analyser har berett vägen för nya tillvägagångssätt för att lindra fattigdom och underutveckling genom att reformera system för äganderätt, företagsregler och lagstiftning. Hernando de Sotos analyser har haft ett enormt stort inflytande på politik över hela världen och har varit den huvudsakliga inspirationskällan för Världsbankens Doing Business-rapporter.”

Johan Eklund, Magdalena Andersson och Hernando de Soto

Äganderätt vägen till kontroll

Hernando de Soto började med att beskriva hur han upplevt problem med äganderätten. Ett problem i utvecklingsländer är ”eftersläpning av lagar” det tar tid för kunskap om regler och lagar att sippra ned till alla medborgare. En viktig fråga är att reda ut vem som äger vad, särskilt ägare till små egendomar.

– Äganderätten är vägen till kontroll.

Hernando de Soto

Detta visas tydligt i krig och i dagens terroristorganisationer. Om du erövrar ett stycke land och hävdar äganderätt kan du sedan dela ut den till den person som du vill rekrytera till din organisation. I hjärtat av äganderätt finns register, alla ser olika ut och är mer eller mindre erkända. Den enskildes dokumentation visar ägarens uppfattning men i registret syns konsensus.

– Huvudbudskapet är att ingen nation kan ha en stark marknadsekonomi utan tillräckligt med deltagande inom registrerat ägande av egendom.

En av de Sotos största bedrifter var att reformera Perus ekonomiska system som gav äganderätt till miljoner peruaner. Detta hjälpte effektivt till att dämpa Perus långa rebelluppror.

Vikten av social tillit

Under den efterföljande paneldiskussionen sa Magdalena Andersson att betydelsen av lagstiftning, institutioner och administration är uppenbar.  De politiska besluten är av avgörande betydelse.

– Vi svenskar är benägna att följa regler och lagar. Social tillit betyder mycket för oss. En orsak till det är att vi har ett förhållandevis jämlikt samhälle, sa Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson, Hernando de Soto och Tove Lifvendahl

Hernando de Soto höll med och menade att det gör stor skillnad när det finns en vilja och benägenhet att att följa lagstiftningen.

– Det intressanta med politik är inte själva valen. Det är hur ett politiskt system kontrollerar och påverkar människors beslut, sa de Soto.

Magdalena Andersson, Hernando de Soto och Tove Lifvendahl

Professor Magnus Henrekson, vd IFN, berömde de Sotos insatser inom forskningsfältet och menade att det fanns mycket för Sverige att lära.

– Den informella ekonomin växer mycket snabbt här också. Men det är först nu vi egentligen börjar förstå vad som egentligen pågår.

– Vi har haft social tillit för att det varit rationellt för oss att agera så. Det är inte ett kulturellt fenomen, sa Magnus Henrekson.

Magnus Henrekson och Joakim Appelquist

Hernando de Soto menade att statistiken inte alltid ger oss de rätta svaren. Statistik i Europa använder ofta löneinkomster som mått vid jämförelse av rikedom. Men i många delar av världen kommer inkomster i andra former än som lön.

– De enda människor som kommer förändra sig är politiker. Inga andra.

Lars Backsell, Magnus Henrekson, Joakim Appelquist, Magdalena Andersson, Hernando de Soto, Tove Lifvendahl

Grundbulten i Hernando de Sotos teorier är frågan om äganderätt, vilket vi i västvärlden byggt ett system för under flera århundraden. Men som i många delar av världen inte är lika formaliserat.

– Fördelen med den formella ekonomin är att den lyckats fånga tillit på papper. I den informella ekonomin finns inte samma möjlighet. Detta är en orsak till fattigdom, sa Hernando de Soto.

Innovation vägen framåt

Förutom Andersson och Henrekson kommenterade också Joakim Appelquist, avdelningschef Vinnova och Lars Backsell, grundare Recipharm och ordförande Entreprenörskapsforum, prisföreläsningen. Appelquist menade att årets pristagare på ett tydligt och genomgripande sätt visat på vikten av formaliserad äganderätt för att kunna investera i grundläggande tillgångar på marknaden.

Magnus Henrekson, Joakim Appelquist, Magdalena Andersson

Backsell  kommenterade att äganderätten i Sverige finns på plats sedan länge och frågade vad nästa steg är efter att den finns på plats. Till vilket de Soto svarade att teknologi att registrera och hantera äganderätt kan vara ett fokusområde.

 

Lars Backsell

Unga forskarpriset 2017

Som avslutning på evenemanget överlämnades även Unga forskarpriset till Mikaela Backman, ekon dr Jönköping International Business School av de Soto och Andersson. Backman har studerat relationen mellan humankapital och utbildning, dess effekter för individen liksom för företagsproduktivitet. Priskommittén menar att hon har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning.

Hernando de Soto, Magdalena Andersson och Mikaela Backman

Bildextra

Prisföreläsningens moderator Tove Lifvendahl

 

Johan Eklund överräcker ”Guds hand” till Hernando de Soto

Lilla akademien gav Mikaela Backman en fanfar

Mikaela Backman tackar efter att ha mottagit Unga forskarpriset 2017

Johan Eklund, Hernando de Soto, Magnus Henrekson, Magdalena Andersson, Mikaela Backaman, Joakim Appelquist och Lars Backsell efter priscermonin

Pausunderhållning med Lilla akademien

Magdalena Andersson

Mingel efter prisföreläsningen