En djupdykning i Kinas ekonomi

Den 14 juni anordnade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Bl a diskuterades i vilken riktning Kina håller på att utvecklas, förändringar i den kinesiska ekonomin, de statligt ägda företagens status och CSR.

Johan EklundJohan Eklund

 

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS, hälsade välkomna och konstaterade att den svenska ekonomin är tätt sammankopplad med omvärldens, där  Kina utgör en mycket viktig del. Eklund bjöd upp seminariets första talare som var den välkända kinesiska nationalekonomen Mao Yushi, professor, grundare och hederspresident Unirule Institute of Economics.

Recept på framtida framgång

Mao Yushi berättade om den ekonomiska utvecklingen i Kina de senaste decennierna som bl a inneburit att den del av befolkningen som lever i fattigdom minskat från 65 procent 1990 till 13 procent 2012. Mao såg dock stora utmaningar för Kina framöver.

Mao YushiMao Yushi

 

– Det finns för många statligt ägda företag med för mycket makt.

Hushållens konsumtion är även för låg samtidigt som bankerna har för många dåliga lån. Detta, tillsammans med att för många hem står tomma, kommer leda till en ekonomisk kris, menade Mao.  Han föreslog ett flertal reformer för att stärka den kinesiska ekonomin.

– Skatterna bör sänkas, energipriserna reflekterar inte miljökostnaden och bör höjas.

Han pekade även på att räntesatsen bör bestämmas av marknaden och att överproduktion inom ekonomin innebär ett hot som tillsammans med den utbredda korruptionen måste elimineras.

 

Sänkt kreditkostnad för ökad innovation

Sheng Hong, professor Unirule Institute of Economics, var seminariets nästa talare som inledningsvis menade att innovationsklimatet i Kina kan tolkas som mindre bra.

– Det finns för mycket regleringar.

Sheng HongSheng Hong

 

Sheng menade att ett flertal andra faktorer också inverkar negativt på det kinesiska innovationsklimatetet. Till detta hör det statligt ägda banksystemet, statliga monopol, byråkrati och det faktum att de flesta kineser saknar kreditkort. Sänkta kreditkostnader skulle gynna innovationsklimatet, konstaterade han.

 

Företagande med socialt ansvar

Ma Junjie, forskare Unriule Institute of Economics, talade om Corporate Social Responsibility (CSR), vilket innebär att företag tar socialt ansvar inom ramen för sitt vanliga arbete.

Ma JunjieMa Junjie

 

– De statliga kinesiska företagen presterar inte bra inom CSR.

Ma anser att statliga företag i Kina främst följer en CSR-plan för att de får order att göra så från högre ort. Motivet skiljer sig från privata företag och då blir också resultatet lidande.

 

Utveckling av den privata sektorn i Kina

Michael Feng, vice president Cathay Institute for Public Affairs, pekade på att Kinas framgångar inte kan hänföras till en specifik och lyckad ”kinesisk modell”.

– Principerna som ligger till grund för Kinas ekonomiska framgång är de samma som i alla marknadsekonomier. Kina är inget undantag.

Enligt Feng har den privata sektorn minskat men medel riktas ändå mot de mindre lönsamma och effektiva statligt ägda bolagen. Han menar att Kina har mycket att vinna på att skapa en kultur som uppmuntrar konkurrens och bra villkor.

 

Svenska företag och akademiker i Kina

Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare och vice ordförande i Sweden-China Trade, menade att den kinesiska marknaden blomstrar oavsett den kinesiska regeringens priorieteringar. Den stora frågan är enligt Cho vilken roll den kinesiska regeringen kommer att välja att spela.

– Kina håller på att förändras men kanske inte i den riktning vi skulle önska. Kinas regering borde välja kortsiktig smärta för långsiktig vinst, även om det kan tyckas vara ett svårt val, tyckte Cho.

Frederic ChoFrédéric Cho

 

Vivian Vimarlund, professor Handelshögskolan i Jönköping och Linköping Universitet, framhöll att det är svårt med akademiska samarbeten med Kina. T ex krävs officiella inbjudningar för besök. Dock har det börjat öppnas upp något för längre gästforskarpositioner. Hon menade att ökade samarbeten mellan Sverige och Kina skulle vara värdefulla, inte bara inom den akademiska världen utan även för företag. Dessutom är villkoren för akademiker goda i Kina.

– Lönen för en professor i Kina är snarlik den i Sverige om man räknar med de generösa förmånerna som ges.

Vivian VimarlundVivian Vimarlund

 

Tobias Glitterstam, Trade Commissioner och Country Manager China Business Sweden, lyfte vikten av att fortsätta trycka på ytterligare CSR i Kina. Svenska företag har ca 100 000 anställda i Kina och vi har möjlighet att påverka om än på liten skala. Att ändra synsättet på CSR tror Glitterstam är avgörande.

– Gör CSR till en maktfaktor med ekonomiska incitament bakom.

Tobias GlitterstamTobias Glitterstam

 

Följ oss på: