Långsam ökning av kvinnors företagande

I samband med internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum och SCB ett seminarium om kvinnors företagande. En slutsats var att det kvinnliga företagandet ökar, även om det går långsamt. I paneldiskussionen lyftes bl a drivkrafter, pengar och riskbenägenhet.

Ta del av webbutsändningen

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, öppnade seminariet med att presentera statistik från Global Entrepreneurship Monitor, en världsomspännande undersökning som mäter entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder.

– Sverige rankar högt i jämlikhet, men inte lika högt vad gäller entreprenörskap. I varje steg i den entreprenöriella livscykeln rankar Sverige ungefär hälften av vad USA gör, sa Johan Eklund.

Män och kvinnor upplever samma möjligheter men kvinnor är mer rädda för att misslyckas

Enligt undersökningen tenderar män i mycket högre utsträckning bli entreprenörer både vad gäller ambitioner och faktiskt utfall. Vad gäller förebilder och upplevda affärsmöjligheter syns inga större skillnader.

– Män och kvinnor upplever samma möjligheter men av någon anledning blir utfallet olika, sa Johan Eklund.

Ett område som uppvisar betydande skillnader är hur män och kvinnor upplever sin egen entreprenöriella förmåga.

– Kvinnor upplever sin förmåga mycket lägre och tenderar att ha en större rädsla för att misslyckas, sa Johan Eklund.

Är det då ett problem att vi har en lägre andel kvinnligt entreprenörskap och företagande.

– Ja, dels på det personliga planet, att det leder till mindre välbefinnande för individen, dels för att det är ett slöseri med värdefulla resurser, avslutade Johan Eklund.

 

Företagerskor är oftare kombinatörer och har högre utbildning

Malin Andersson och Lukas Gamerov, båda från SCB, presenterade nya siffror om företagandet i Örebro län baserade på data från RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Enligt statistiken finns 8700 företagare i hela Örebro län och av dessa är 30 procent kvinnor (riksgenomsnittet är 31 procent).

Det kvinnliga företagandet i länet har varit ganska konstant över tid, med en liten ökning på tre procent mellan 2004 och 2015.

– Kvinnors entreprenörskap har ökat andelsmässigt, men det beror inte bara på att fler kvinnor är företagare utan även på att andelen män har minskat, sa Lukas Gamerov.

Undersökningen visar även på vissa skillnader mellan mäns och kvinnors företagande. Fler kvinnor har en anställning vid sidan av sitt företagande. Män driver oftare sitt företag som aktiebolag, medan kvinnor tenderar ha enskild firma. 50 procent av männen har minst en anställd medan motsvarande siffra för kvinnor endast är 30 procent.

– Kvinnor tenderar att vara lite yngre än männen och även ha högre utbildning, sa Malin Andersson.

Den grupp där det kvinnliga entreprenörskapet ökar mest är inom gruppen kvinnor med utländsk bakgrund. Den absolut vanligaste branschen bland kvinnor i Örebro län är hårvård, medan män oftast driver restaurangverksamhet.

 

Drivkrafter, pengar och riskbenägenhet

I den panel som var inbjuden att diskutera kvinnors företagande fanns bland andra Margareta Rosengren som driver Rosengrens skafferi i Örebro. Hon startade sitt företag sent i livet efter att ha varit anställd i 20 år. Drivkraften var den personliga utvecklingen och att få bestämma själv, men mycket kom att handla om pengar.

– Det måste finnas pengar. Har man inte det måste man jobba hårt. Ingenting går av sig själv.

Hon menar även att det finns en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller inställning till pengar.

– Jag känner få kvinnor som gått i konkurs, däremot flera män. Jag tror att fler kvinnor än män är rädda för att klara ekonomin, sa Margareta Rosengren.

Camilla Bergholm från Drivhuset i Örebro höll med om att riskbenägenheten hos kvinnor upplevs högre. Hon pekade även på några andra skillnader.

– Vi ser att tjejer tenderar att starta tjänstebaserade företag medan fler killar satsar på produktutveckling. Killar kommer oftare till oss i grupp för att starta någonting tillsammans, sa Camilla Bergholm.

 

Regler för företagsstöd skrivna av män för män

Kristina Eklöf från Region Örebro län, menade att det finns en tydlig politiskt vilja att öka andelen kvinnligt företagande i länet. Hon menade även att många av de regler om finansiellt stöd som finns är skrivna av män för män. Vilket gör att färre kvinnor utnyttjar de möjligheter till stöd som finns.

– Vi har nyligen haft en kampanj där vi ringt runt till kvinnliga företagare som är berättigade till finansiellt stöd och berättat om möjligheterna. Det har gett ett gott resultat, sa Kristina Eklöf.

Johan Eklund avslutade med att konstatera att statistiken och upplevelsen hos de medverkande i panelen verkar vara konsistent och menade att inställningen hos företagare är ett viktigt område.

– Det finns tecken på att vi i Sverige är mindre riskbenägna än vad t ex amerikaner är. Vi vill och borde uppmuntra ett större risktagande ur ett entreprenöriellt perspektiv, avrundade Johan Eklund.