Lanseringsmingel i Stockholm

Det var fullsatt vid Stockholmslanseringen av Entreprenörskapsforums nya webbplats. Vi som fanns på plats för att njuta ett glas mousserande fick även höra Mikael Samuelsson berätta om sin önskan att sprida kunskap i realtid, Pontus Braunerhjelm om policyrelevansens ledstjärna, Sven Hagströmer om krisen som gett girigheten ett ansikte samt Peter Geisler om nödvändighetens knappa stjärna. Du som missade tillställningen kan förstås läsa om den i efterhand, varsågod!
 
Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, inledde lanseringsmötet med att kort presentera Entreprenörskapsforum – stiftelsen med uppdrag att initiera, bedriva och framför allt kommunicera forskning. Han img_090915 Pontus Braunerhjelmpoängterade att policyrelevansen är en ledstjärna och att entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsforskning ska kopplas till dynamik och välstånd på såväl regional som nationell nivå. Pontus beskrev vidare fyra tvärvetenskapliga forskningsområden som Entreprenörskapsforum nu fokuserar verksamheten på samt ambitionen att nå ut med forskningsresultaten till beslutsfattare inom privat och offentlig sektor. För att kunna göra kunskapen tillgänglig krävs en god kommunikativ plattform – något som underlättas av en välutvecklad webbplats.

 

Enligt Pernilla Norlin, kommunikationschef, Entreprenörskapsforum, är syftet med Entreprenörskapsforums nya webbplats att bli den främsta och mest aktuella sajten för kommunikation om just entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsforskning. Pernilla berättade att webben kommer att samla aktuella och relevanta tips om de organisationer, artiklar, rapporter och seminarier den intresserade bör känna till på området. Hon presenterade också E-spegeln, den entreprenörskapsblogg som är tänkt att spegla kunskapsutvecklingen i, om och för entreprenörskap genom att sprida dagsfärsk forskning.

090915 lanseringsmingel sthlm 018En av E-spegelns redaktörer Mikael Samuelsson, biträdande professor vid Handelshögskolan i Stockholm och VD för SSE Business Lab, fanns på plats. Han berättade att bloggarna vill sprida kunskap i realtid, något som det akademiska systemet för meritering inte uppmuntrar:

–          Min publicering i en amerikansk tidskrift gör ingen nytta för dem som vill starta företag i Sverige. Nu kommer det inte heller ta två år från idé till resultat i form av en artikel – vi kan blogga direkt, sa Mikael.

Han berättade vidare att bloggarna på E-spegeln håller sig inom fält som ligger nära praktiken samt är väl spridda över landet. Alla förenas också i en gemensam vilja att engagera sig tydligare i samhällsdebatten, menade Mikael, och tillade att bloggen är öppen för kommentarer och ifrågasättande 24 timmar om dygnet.

Därefter presenterade Pontus Braunerhjelm Stockholms läns resultat från Entreprenörskapsforums årliga sysselsättningsindex. Indexet rankar samtliga Sveriges kommuner utifrån var den positiva förändringen i sysselsättningen är störst. Stockholms län hamnar på första plats och bäst i länet placerar sig Nynäshamns kommun, på andra plats i riket och med en sysselsättningsförändring på 8,11 procent mot rikssnittet på 3,2 procent.

Pontus påpekade att indexet utgör en kartläggning som det i sig är möjligt att ställa upp forskningshypoteser kring. Några generella lärdomar kan dras. Bland annat pekar resultaten från indexet att jobben skapas i det privata näringslivet och bland de små företagen. Det gäller därför för lokala beslutsfattare att skapa förutsättningar för små företag att etablera sig och växa på orten.

Därefter var det dags för Sven Hagströmer att äntra scenen. Med smeknamnet Nicke Nyfiken och med de första aktieaffärerna vid tolv års ålder fanns det ingen tvekan om att just nyfikenheten är en av Svens främsta drivkrafter. 090915 lanseringsmingel sthlm 041Efter anställningar i Grängeskoncernen och Investor startade han 1981 Sven Hagströmer Fondkommission som senare blev Hagströmer & Qviberg. Idag är han bland annat styrelseordförande i Avanza, Investment AB Öresund och eWork Scandinavia samt en av drakarna i SVT:s Draknästet. Utöver detta engagerar han sig i den Barnevik-initierade organisation Hand in hand:

–          Jag och min fru utbildar 7 000 kvinnor om året i entreprenörskap, sa Sven, och tillade att hjälp till självhjälp utgör ett oerhört effektivt sätt att skapa ett entreprenöriellt klimat.

På en fråga om den ekonomiska utvecklingen det senaste året svarade Sven Hagströmer att krisen har gett girigheten ett ansikte. Han oroade sig över USA:s stora budgetunderskott på ca tio procent och konstaterade att man inte kan se fastigheter som bankomater, detta med koppling till subprime-krisens källa i ompaketeringen av ohållbara bolånekrediter. Som en lösning efterfrågade Hagströmer mer av transparens och moralisk kompass.

Peter Geisler, VD, Arbesko och vice ordförande, Entreprenörskapsforum, hävdade att alla innoverar trots att det är kristider.

–          När det började att bränna i nacken förra året tog jag beslut om att snabba på utvecklingskapaciteten. Nödvändighetens knappa stjärna är en ganska bra drivkraft!img_090915 Peter Geisler

Peter menade att det gäller att tänka på vad som händer imorgon när krisen kommer. Därmed skapar en kris något, det finns en dynamik i den. Men visst slår den på sysselsättning, ökar konkurrenstrycket och ger sämre vinster. Därför gäller det att ha en konservativ syn på balansräkningen och vårda den över tid. Med fokus, kostnadsmedvetande och en bra balansräkning kommer man långt, avslutade Peter Geisler.

Avslutningsvis lyfte Sven Hagströmer fram en policycentral fråga för Entreprenörskapsforum att fördjupa sig i:

–          ­Drivkrafterna för entreprenörskap är inte tillräckligt kartlagda. Lyft gärna in genusperspektivet i sådan forskning. Vad händer när kvinnor slår i glastaket och hur mycket är självvalt respektive påtvingat? Det står klart att tjejer betydligt oftare än killar går ut med toppbetyg – men vad är det egentligen som händer sedan, undrade Hagströmer.

Med detta som en öppen fråga till det efterföljande minglet bjöd Entreprenörskapsforum på mousserande, snittar och vidare entreprenöriella utsvävningar.

090915 lanseringsmingel sthlm 023