Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Onsdagen den 19 april bjöd Entreprenörskapsforum in till lunchseminarium med lansering av en ny rapport om svensk kapitalförsörjning. Det blev en initierad diskussion med fokus på innovations- och företagsstöd och flera policyförslag för ett mer effektivitet, bättre incitament och större helhetssyn lyftes.

Ta del av rapporten Svensk kapitalförsörjning: Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Entreprenörskapsforums Vd Johan Eklund hälsade välkommen till seminariet och gav en kort introduktion till ämnet. Seminariet modererades av Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef.

Roger Svensson, docent IFN, inledde med att introducera rapporten och dess innehåll. Marknadsmisslyckanden, t ex asymmetrisk information, gör att entreprenörer och investerare har svårt att mötas. Det är därför motiverat att statligt kapital går in i projekt med högre risk och osäkerhet, sa Svensson.

”Det finns alltför många offentliga aktörer idag och fler är på ingång. Dessutom överlappar verksamheterna varandra. Entreprenörer kan söka aktiekapital, bidrag eller lån från en mängd olika offentliga finansiärer utan att de vet om varandras förehavanden.”

Anna Hallberg, vice vd ALMI, instämde till viss del med rapportens slutsatser och ansåg att det svenska stödsystemet är svåröverskådligt. Hon menade att offentliga insatser spelar en viktig roll med små belopp i tidiga skeden samt att det handlar om att tillföra kompetens och nätverk, inte bara pengar.

”Det viktiga är inte att pengarna kommer ut, det viktiga är att de gör nytta i rätt företag. Det tar lång tid att bygga upp strukturer och relationer med lokala aktörer, vi kan inte arbeta allt för ryckigt.”

För entreprenörer finns det inte tid till att stanna upp och sondera terrängen, det är en ständig kamp för överlevnad, sa Anna Omstedt, vd och medgrundare MedUniverse.

”Som entreprenör är man spänstig och anpassar sig efter de system som finns. Men vi är måna om att ha rätt ägare.”

Vår roll som långsiktiga investerare med stora muskler är uppskattad bland aktörerna vi arbetar med, sa Charlotte Brogren, gd Vinnova och ordförande Industrifonden. De projekt Industrifonden investerar i måste ha en väldigt hög risk, unikitet och möjlighet till rejäl amplitud på investeringen. I de bolag vi är aktiva i handlar det om investeringar på ett par 100 miljoner, då fungerar inte investeringar i tiomiljoners-klassen, säger Brogren.

”Det finns en mängd bevis på att Industrifonden fungerat utmärkt över 40 år. Tack vare flera framgångsrika exit har vi just nu en god kassa.”

Irene Ek, innovationspolitisk analytiker Tillväxtanalys, påpekade att det är viktigt att klargöra vad man vill med de statliga medlen. Det är nödvändigt om det ska gå att lyckas med uppgiften, säger Ek. Staten ska vara där det är hög risk, men det är stor internationell konkurrens på innovationsområdet.

”Ska man effektivisera arbetet med forskning och utveckling är det viktigt med transparens i statliga medel så att vi kan bli ännu lite bättre.”

Läs pressmeddelandet