Öppen innovation – så funkar det

Den 2 december lanserades Anna Brattströms, ekon dr Lunds universitet, policysammanfattning Varför silotänkande kan vara bra för innovation. Vid seminariet diskuterades vad öppen innovation egentligen är, vilka former som kan och bör användas och om det egentligen är någonting nytt.

Anna Brattström mfl

Moderator Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, introducerade Anna Brattström som förutom skriftens författare är årets mottagare av Entreprenörskapsforums Unga forskarpris. Brattström inledde med att delge publiken att hon även tilldelats ett prestigefyllt treårigt forskarstipendium vilket kommer att ge henne frihet att fortsätta forska på ämnet.

Så hur funkar egentligen öppen innovation? Det handlar om att som företag tillåta inflöde av idéer men även att ge ut idéer som företaget självt inte kan eller vill förverkliga. Organisationens gränser är alltså genomträngliga, berättade Anna Brattström. Det pågår mycket experimenterande med öppen innovation bland företag just nu och det finns stort intresse hos EU och myndigheter.

Anna Brattström

Anna Brattström

– Innovationstävlingar, öppen källkod samt allianser och partnerskap är sätt som öppen innovation prövas på just nu.

Även om det finns många företag som har haft framgångar med öppen innovation så pekar forskningen på att det finns stora utmaningar för de flesta. Av 2400 företag som försökt lyfta in idéer utifrån var det bara en procent som lyckades.

– De flesta har svårt att ta in extern kunskap, även när de aktivt söker efter den. Dessutom kan öppen innovation öka kostnaderna disproportionerligt och att ha för många externa källor sänker innovationskraften.

Avslutningsvis framhöll Anna Brattström att för en framgångsrik innovationsprocess är det är viktigt att fråga sig varför öppen innovation är önskvärd. Är det p g a brist på idéer eller oförmåga att genomföra de idéer som redan finns internt? Detta avgör vilken typ av idéer eller kompetens som behöver tas in utifrån.

Nya drivkrafter för innovation

Cassandra Marshall, handläggare Vinnova, var först ut bland kommentatorerna. Hon tog avstamp i en historisk jämförelse. Vad är egentligen nytt med öppen innovation, företag har ju samverkat länge? Framförallt handlar det om nya drivkrafter och möjligheter, menade hon.

Cassandra Vinnova

Cassandra Marshall

– Den tekniska utvecklingen har möjliggjort nya lösningar och kunder, medarbetare och medborgare är mer medvetna och förväntar sig mer. Dessutom går allt med en mycket högre hastighet än förr.

Att det finns goda exempel som fått goda resultat med öppen innovation lockar, men det är fortfarande få som prioriterar öppen innovation i sin strategi. Vi vet fortfarande för lite om öppen innovation och modeller och metoder är omogna. Vinnova tittar just nu på olika infallsvinklar för öppen innovation, berättade Cassandra Marshall.

– T ex tittar vi på möjligheter att använda Big Data för öppen innovation, hur ledning och organisering för öppen innovation kan se ut och vilken roll det offentliga kan spela.

Företag måste ha en innovationsplan

Carina Andersson, projektledare på Knowit HRM och Jennie Björk, universitetslektor i produktinnovation vid KTH var seminariets första kommentatorspar. Björk konstaterade inledningsvis att företag ofta har många idéer men saknar ”landningsbanor”. De saknar en plan för hur idéer ska beredas och utvecklas inom organisationen. Vidare undrade hon om företag som är bra på intern innovation automatiskt är bra på extern innovation.

–          Har företag svårt att omsätta interna idéer är det rimligen lika svårt att realisera externa idéer, svarade Brattström.

Jennie Björk, Carina Andersson

Jennie Björk och Carina Andersson

Kommunikation mellan enheter är av vikt för att frambringa en fungerande innovationsprocess. Samtidigt kan silotänkande vara bra för innovationsprocessen, ansåg Björk. Brattström framhöll att det även är viktigt att skilda enheter tillåts vara olika.

–          Innovation uppstår när olikheter bryts mot varandra, fastslog hon.

En fundamental bit av innovationsprocessen är HR-perspektivet, menade Andersson. Om fokus saknas på medarbetarna faller lätt hela kedjan. Samarbetet som krävs för öppen innovation måste också struktureras så företag vet när de ska öppna upp processen.

–          Öppen innovation kräver även innovation inom HR, framhöll hon.

Viktigt med tydlig målsättning

Härnäst fick Jacob Westerlund, Open Innovation Manager på Sqore och Peter Wallin, Technology Research Manager vid Volvo Construction Equipment (Volvo CE), kommentera. Wallin berättade att Volvo CE arbetar med öppen innovation på flera olika nivåer. Bland annat organiserar de studenttävlingar för att frambringa idéer men har också studentprojekt där en specifik grupp får lösa ett särskilt problem. Volvo CE har också partnerskap med utomstående forskare och doktorander.

–          Partnerskap, i kombination med tydliga mål, ger bäst resultat, ansåg Wallin.

Det är dock viktigt att samarbeta med rätt universitet som har hög kompetens i den specifika frågan, annars kan det sluta med att Volvo CE får agera lärare till universitetet, tillade han.

Jacob Westerlund och Peter Wallin

Jacob Westerlund såg emellertid en fördel med att söka hjälp hos en mer obestämd grupp. Det är inte alltid säkert att lösningen finns där företaget tror, innovationstävlingar kan därmed vara nyckeln.

–           Det är enkel matematik, ju fler företaget riktar sig mot desto större chans att någon har svaret på problemet.

Det kan följaktligen vara en god idé att börja leta brett för att sedan undersöka vilka som har de bästa idéerna eller prototyperna och arbeta vidare med dessa. Westerlund ansåg, i likhet med Wallin, att företag inte bör ha för breda ansökningar utan hellre en en tydlig målsättning. På så sätt kan projekt öppen innovation flyta på smidigare.