Svensk ekonomi i den globala konkurrensen

Pontus Braunerhjelm och ordförande för Globaliseringsforums styrgrupp Ulf Berg hälsade välkomna

Inför en fullsatt publik presenterade Christian Ketels, forskare vid Harvard Business School och Handelshögskolan i Stockholm, rapporten Sweden´s Position in the Global Economy – Globaliseringsforums efterlängtade ”basrapport”.

Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild, inte att gräva ned sig i detaljer, påpekade Christian Ketels, som med breda penseldrag tecknade en bild av den svenska ekonomins konkurrenskraft. Det blev både ris och ros. Men den övergripande bilden är att det – jämfört med andra länder – faktiskt går bra för Sverige, men att det samtidigt finns utrymme för förbättringar på flera områden.

Arbetsmarknaden framstår som vår styrka. Vi har lyckats med att mobilisera arbetskraften och uppnår därmed fler arbetade timmar per capita än i många andra länder. Däremot är det sämre ställt med produktiviteten. Sverige har också relativt många anställda inom ”klustersektorn”, vilket är en fördel, eftersom dessa arbetstillfällen både är mer avancerade och välbetalda.

Sämre ställt är det däremot inom området ”Doing business” (enligt Världsbankens index). Ett område där Christian Ketels menar att det finns ”utrymme för förbättringar”. Inte heller presterar vi särskilt bra jämfört med andra OECD-länder inom det som kallas för ”Innovative output” (som mäter patent).

Christian Ketels

– Vi saknar de högpresterande ländernas dynamik. Det är ett problem, framhöll Christian Ketels.
Inte heller när det gäller ”Innovation performance” presterar vi tillräckligt bra.

– Sverige blir mer och mer ett laboratorium, menade Christian Ketels, i och med att produktionen ofta sker i andra länder.

Utbildningssystemet framstår som ett särskilt sorgebarn. Frågan är varför vi inte – mot bakgrund av all pengar vi spenderar – presterar bättre.

Tillsammas utgör arbetsmarknaden, utbildningspolitiken och innovationssystemet tre nyckelområden där det finns utrymme för policyreformer, menade Christian Ketels.  En fördel är att vi faktiskt kan påverka politiken inom dessa områden, framhöll Christian Ketels, eftersom de är föremål för nationella beslut.

Vi får inte heller vara rädda för att positionera Sverige på kartan genom att lyfta fram vår styrka och våra fördelar.

– Vi måste vara lite mer paranoida om vi skall lyckas. Det lärde jag mig under min tid i Singapore, konstaterade Christian Ketels avslutningsvis.

Robert af Jochnick, som tillsammans med sin bror är grundare av kosmetikaföretaget Oriflame, var inbjuden för att teckna en personlig av bild av globalisering och företagande utifrån sina erfarenheter som entreprenör och företagsledare.

Robert af Jochnick

Mycket har förändrats sedan Oriflame grundades för 45 år sedan. Då låg allt fokus på storföretagen och småföretagen uppmärksammades inte alls.

– Nu är Sverige ett bra egenföretagarland, men det har tagit lång tid.

Dels har synen på entreprenörskap ändrats till det bättre, dels har en del konkreta reformer gjorts. Som t.ex. avskaffandet av arvs- och gåvoskatten. Men Robert af Jochnick tycker fortfarande att det finns mycket att göra.

– Oriflame har svårt att attrahera experter. De är inte heller entusiastiska över de svenska skolorna.

– Den långa föräldraledigheten ställer också till problem.

Robert af Jochnick menade också att attityden hos myndigheter som ambassader, exportråd och handelskammare har förbättrats avsevärt. Numera intresserar de sig för företagande och engagerar sig gärna för att marknadsföra svenska företag utomlands, så var det inte när Oriflame startades.

Johan Schück, samhällsekonomisk krönikör på Dagens Nyheter, var inbjuden för att kommentera rapporten. Han instämde med Christian Ketels att det finns en risk till självbelåtenhet. Sverige ligger hyggligt framme på några områden, där det har skett en del reformer.

– Men vår förbättring är relativ. Den beror delvis på att andra länder har problem, menade Johan Schück.

Johan Schück

Han var också mer orolig än Christan Ketels för att arbetslösheten kan plana ut på en hög nivå. Johan Schück ifrågasatte fokuseringen på Sverige som exportland. Mot bakgrund av att vi har överskott i bytesbalansen frågade han sig om vi inte borde importera mera.

Johan Schück var också positivt inställd till den socialdemokratiske partiledaren Stefan Löfvens innovationspolitiska utspel, men såg dels en fara en med att frågan riskerar att politiseras, dels att den riskerar öppna dörren för felaktiga satsningar.

– Statens roll och gränser bör diskuteras. Vi har dåliga erfarenheter av industripolitik i Sverige. Det finns en risk att det kan dra åt det hållet.

Pontus Braunerhjelm avslutade seminariet med att konstatera att ”bekvämlighetsfaktorn” utgör en fara för Sverige och att den stora frågan är hur vi skapar fler ”Mittelstand” (dvs. små- och medelstora företag) som är så avgörande för ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

>> LADDA NED CHRISTIAN KETELS PRESENTATION (pptx.)

>> LÄS MER OM GLOBALISERINGSFORUM