Panel Migration, företagande och regional tillväxt