Vad letar företagen efter? Så får vi syn på och möter näringslivets kompetensbehov

Att hitta rätt anställd med rätt kompetens är en stor utmaning för företag som vill växa och en viktig förutsättning för konkurrenskraft. Hur når företagens behov fram till beslutsfattarna och hur får vi flexibla kompetens- och utbildningssystem som hänger med i snabba omvärldsförändringar? Det var frågor om diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets frukostseminarium under Almedalsveckan i Visby den 29 juni 2015.

Gunilla Nordlöf och Johan Eklund
Gunilla Nordlöf och Johan Eklund 

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum hälsade gemensamt varmt välkomna till seminariet. Johan Eklund tog därefter ett makroperspektiv på kompetensförsörjnings-begreppet och beskrev det som centralt viktigt för svensk konkurrenskraft.

– Något fundamentalt har hänt på arbetsmarknaden sedan 90-talet. Svenska företag har fått allt svårare att rekrytera. Detta samtidigt som arbetslöshetssiffrorna stigit. En förbättrad matchning skulle ge Sverige positiva tillväxteffekter.

Gunilla Nordlöf tog avstamp från vad företagarna själva sagt i undersökningen Företagens villkor och verklighet där hon bl a noterade att 23 procent av företagarna ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett hinder för tillväxt.

Günther Mårder
Günther Mårder

Med gemensamma ingångsvärden bjöds därefter övriga medverkande upp på scenen för att ge kommentarer kring näringslivets kompetensbehov. Först ut var Günther Mårder, vd Företagarna, som också hade en undersökning att relatera till. Enligt Småföretagsbarometern är kompetensförsörjningen överlägsen etta bland tillväxthindren. Utbildningsväsendet skapar inte de möjligheter som behövs trots att det satsas 50 miljarder kronor per år. Det behövs mer av yrkeshögskola och praktik, sa Günther Mårder. Sedan skulle jag vilja se mer av ”hire for attitude and train for skill” i Sverige. I Storbritannien anställs t ex historiker i den finansiella sektorn. De kan förhålla sig kritiska till och ta in otroliga mängder information, avslutade Mårder.

Julia Bendelin
Julia Bendelin

Julia Bendelin, vd Oss reklambyrå, berättade att hon är oerhört stolt över att vara arbetsgivare och konstaterade att Gotland lider av kompetensförsörjningsproblematik kopplat till svårigheter med sysselsättning för de medföljande som flyttar till ön. Hon såg nästa basnäring i Sverige i turistbranschen men kunde konstatera att trots att 200 företag velat medfinansiera en yrkeshögskola med inriktning på byggnation på ön fick förslaget avslag. Detta hade behövts givet turisttillströmningen, sa Bendelin.

Günther Mårder tog åter vid och uppmuntrade till att använda ny teknik i rekryteringssammanhang. Dejtingbranschen är t ex innovativa i att få till de mest komplicerade matchningarna. Han tyckte också att det var dags att slopa arbetsgivaravgifter för soloföretagare för att få dessa att anställa. Något som kunde ske på prov t ex under fem år.

Thomas Persson
Thomas Persson

Thomas Persson, gd Myndigheten för yrkeshögskolan, berättade att myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan samt beviljar statsbidrag till utbildningsanordnare. Något som gäller för ca 250 olika utbildningsinriktningar. Han ansåg att arbetslivet och utbildningsväsendet tillsammans bör definiera och utforma utbildningar i högre utsträckning. Samtidigt såg han att det finns många utbildningar som har få sökande.

– Idag finns det platser kvar på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Använd de resurser som finns, var Thomas Perssons uppmaning.

Helena Lindahl

Helena Lindahl 

Helena Lindahl, riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson (C), lyfte fram ett förslag om en jobbsökarpeng som skulle utsätta Arbetsförmedlingen för konkurrens, något hon ansåg skulle gynna de som behöver anställa. Hon såg även att lagen om anställningsskydd, LAS, skapar trögheter på arbetsmarknaden.

– Det behövs större flexibilitet, LAS behöver ses över. Initialt kan en förändring kombineras med högre A-kassa.

Ett annat sätt att luckra upp trögheterna på arbetsmarknaden såg hon i möjligheten att slippa arbetsgivaravgifter för den första personen ett företag anställer.

Janine Alm Ericson
Janine Alm Ericson

Janine Alm Ericson, riksdagsledamot ekonomisk-politisk talesperson (MP), höll med om problembilden men menade att bredden på utbildningar också ökat markant, en utveckling som skett i takt med ökade kompetensbehov. Hon noterade även att det finns trögheter i utbildningssystemet och att det borde gå att ta beslut ”på volley”, t ex om byggutbildning på Gotland. Janine Alm Ericson noterade även andra problem relaterade till kompetensförsörjningen; att den en vill anställa inte har någonstans att bo. Därför genomför Miljöpartiet och regeringen bygginsatser i storstäderna och i övriga landet. Utöver detta uppmuntrade Janine Alm Ericson till att högskolor och universitet bör utveckla utbildningar i samverkan näringslivet, något som t ex Högskolan i Väst använt sig av.

Panel
Paneldiskussion

I den efterföljande diskussionen lyfte Julia Bendelin förslag om att få PRAO:a som arbetsgivare. Hon höll nämligen inte med om matchningsproblematiken i dejtingsammanhang eftersom det inte innebär någon risk att dejta på nätet.

– Ett företag räknar kronor på riktigt. Att kunna ta in någon på prov kan göra skillnaden mellan vinst och förlust Vi måste träna oss i att ta in specialister som kan utveckla företagen.

Slutligen diskuterades yrkesutbildningar i arbetslivets regi som sågs som mer träffsäkra, behovet att höja status för naturvetare och ha möjlighet att påverka framtid och miljö samt ett önskemål om att kunna plocka ihop en examen á la det amerikanska liberal arts-systemet.

Publik
Publik

Avslutningsvis lovade både Gunilla Nordlöf och Johan Eklund att återkomma i frågorna men kunde redan nu nöjt konstatera att seminariet varit ett fruktsamt trepartssamtal mellan offentlig sektor, akademi och praktik.

Följ oss på: