Entreprenörskapsforum i Almedalen

Vilka av globaliseringsrådets idéer som främjar entreprenörskap är fortfarande relevanta? Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft? Är satsningar på akademiskt entreprenörskap bortkastade? Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna? Och Hur kan donationer främja ekonomiskt välstånd? Det är fem frågeställningar som Entreprenörskapsforum lyfter under Almedalsveckan.

Varmt välkommen till Entreprenörskapsforum under Almedalsveckan i Visby:

Måndagen den 4 juli, kl. 10.30–12.30 Från Globaliseringsråd till Globaliseringsforum
Vilka av Globaliseringsrådets idéer – som främjar entreprenörskap, företagande och innovationer – är fortfarande relevanta idag? Med bl a Anna Ekström, GD Skolverket, Carl B Hamilton, ordf EU-nämnden (FP) och Anders Wallner, partisekreterare (MP).

Måndagen den 4 juli, kl. 13.00–14.45 Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft? Samarrangemang med VINNOVA.
Nya undersökningsresultat: Så satsar företagen på strategisk utveckling för att stärka sin konkurrenskraft i den internationella konkurrensen. Med bl a, Kristina Alsér, landshövding Kronoberg, Oscar Lundin, Ung Omsorg, Eugen Steiner, partner HealthCap. (Obs! Sal Vass).

Tisdagen den 5 juli, kl. 10.30–12.30 – Forskare som företagare vs. företagande baserat på forskning – vad funkar?
Är satsningar på akademiskt entreprenörskap bortkastade? Med bl. a. Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations och Claes de Neergaard, VD Industrifonden.

Onsdagen den 6 juli, kl. 10:00–12:00 – Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna? Samarrangemang med Företagarna. Riskerar den bristande matchningen på arbetsmarknaden att sätta stopp för konjunkturuppgången?  Tomas Tobé, ordförande Arbetsmarknadsutskottet (M), och, Tommy Waidelich, ekonomiskpolitisk talesperson (S). (Obs! Mellangatan 9, Payex gamla tryckeri).

Torsdagen den 7 juli, kl. 10.30–12.30Filantropi + företagande = samhällsutveckling
Hur kan donationer bidra till ökade forskningsresurser, förbättrat kulturutbud samt främja ekonomiskt välstånd? Med bl. a. Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert på SEB, Ingrid Lomfors, chef Kulturbryggan, och Erik Hägglöv, ordförande Sparbankernas riksförbund.

Var? Seminarierna hålls i sal Ala, Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen/Donnersgatan om inget annat anges.

Ett utförligt Almedalsprogram finns på Entreprenörskapsforums webbplats.

Frågor? Pernilla Norlin, kommunikationschef Entreprenörskapsforum, 070-144 55 64.