Index

Sysselsättningsindex
Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex studerar sysselsättningsutvecklingen och sysselsättningsdynamiken i Sveriges kommuner.

Kommunerna rankas utifrån var den positiva förändringen i sysselsättningen är störst. Indexet ger kommuner och regioner möjlighet att bedöma förändringar i sysselsättning på lokala och regionala arbetsmarknader, samt visar på var och hur sysselsättning skapas och försvinner.

Läs mer