Med start-ups som hobby

Fredrik Arnander beskriver sig själv som en ”parallellentreprenör”, dvs. en entreprenör som driver flera projekt samtidigt. Och Fredrik Arnander har alltid startat företag. Efter gymnasiet grundade han en reklambyrå, som han sedan drev vid sidan om studierna på Handelshögskolan i Stockholm. Visserligen hade han, som han lite skämtsamt uttrycker det, ett ”riktigt jobb” några år direkt efter examen.

Med undantag för det första jobbet som managementkonsult och en kortare sejour inom IT-sektorn så har han sysselsatt sig med att starta och driva företag, så till den grad att han beskriver sig själv som i det närmaste ”oanställningsbar”. Trots det har Fredrik Arnander en förvånansvärt avslappnad attityd till företagande.

–    Det är ett jobb som alla andra, säger han.

Fredrik Arnander menar också, något överraskande, att det är en lägre risk att vara entreprenör än att vara anställd inom t.ex. ett traditionellt svenskt storföretag eftersom man som entreprenör har kontroll över hela processen. Det är lättare att överblicka marknaden och bedöma risker och möjligheter eftersom man är mycket närmare marknaden och har större inflytande över de beslut som fattas.

Entreprenörskap handlar i grunden om att projektleda en idé, menar Fredrik Arnander, och beskriver de tre faser som ett företag går igenom.  Den första fasen är väldigt egocentrerad.

–    Att vara entreprenör handlar om ’jag, jag, jag’.

Först kommer idéstadiet. Det är själva entreprenörsfasen. Den enskilda entreprenörens engagemang, initiativkraft och förmåga står i centrum. I fas två, managementfasen, bygger man själva organisationen. Man tar fram strategier, budget etc. I den tredje fasen flyttas fokus till ledarskapet. Att få andra människor att lyckas och att själva bli ledare.

Fredrik Arnander har gjort den resan flera gånger om. Senast med Keybroker. Ett företag inom onlinemarknadsföring, som han numera är vd för. Som många andra chefer och entreprenörer har Fredrik Arnander studerat vid näringslivets plantskola, Handelshögskolan i Stockholm, men poängterar att framgångsrikt företagsbyggande är något som han lärt sig av erfarenheten, inte på Handels.

–    Handels är fas 2. Där lär man sig administrera företaget.

–    Entreprenören måste lämna sitt ego om han vill lyckas. Det lär man sig inte heller på Handels.

En viss kritik, alltså, mot en utbildning som är alldeles för fixerad med att förvalta. Även om Fredrik Arnander tillägger att det kanske är annorlunda i dag. Det är trots allt nästan 20 år sedan han gick på Handels.

Man fick inte heller fick lära sig något om människor på Handels, tillägger han. Men att förstå hur människor fungerar och vad som utgör deras drivkraft och förmåga är en integrerad del av ett framgångsrikt ledarskap, så det var något som han var tvungen att lära sig.  Numera lyssnar han oftare mera än vad han pratar. Att lyssna till människor är kopplat till resultatet, förklarar Fredrik Arnander.

Fredrik Arnander tror annars på ”learning by doing” som entreprenörens skola. Att misslyckas ser han som en ”gåva”, för att göra fel är det enda sättet att lära sig. ”Trial och error” och att ”aldrig ge upp” sammanfattar vad det handlar om.

För närvarande tar Keybroker, förutom några styrelseuppdrag, all Fredrik Arnanders tid som entreprenör. Målet är att framöver utveckla Keybroker från att vara ett europeiskt bolag koncentrerat till Norden till en internationell aktör som är partner till de stora e-handelsföretagen. Oavsett vad som händer framöver har han, trots att han är ekonomisk oberoende, inga planer på att pensionera sig.

–    Min hobby är att starta bolag.

Han påpekar att ”entreprenörer inte pensionssparar”. Det är ologiskt menar Fredrik Arnander, som framhåller att Keybroker är hans pension. Som entreprenör måste man tro på sig själv för att lyckas, tycks budskapet vara. Löntagare pensionssparar, inte entreprenörer.

Det gäller också att inte stanna upp och slå sig till ro. Ett företag som Keybroker är ”born global”, dvs. man verkar på en global marknad från första dagen. Därför utgör ”better than Keybroker” ett av företagets kärnvärderingar. För att lyckas måste man överträffa sig själv.

–    ’If you’re not busy being born, you’re busy dying’, som Bob Dylan konstaterade. Man får inte vara liknöjd och tro att man är jättebra för då åker man dit direkt, avslutar Fredrik Arnander intervjun.

Fakta:
Grundare och vd för Keybroker. Keybroker har 60 anställda och omsätter cirka 200 miljoner kr. Kontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Milano, London och New York. Styrelseledamot i Eniro.
Familj: Tre barn
Fritid: tränar varannan dag. 190 träningsdagar 2011. Tränar löpning, tennis, yoga, styrketräning och skidåkning. Skriver även böcker (managementlitteratur). Stor musikkonsument.