Moderbolagen – var är de?

En artikel i Affärsvärlden 2010-10-27 fokuserar på kvinnliga grundare av tillväxtbolag. En färsk studie av Founders Alliance visar att mindre än fyra procent av svenska storbolag har kvinnliga grundare.

Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm får kommentera bl a de 100 miljoner om året som regeringen under förra mandatperioden lade på insatser i syfte att främja kvinnligt företagande. Han menar att bidrag mest verkar ha genererat småskalig verksamhet. I stället menar han att det är andra mer komplexa insatser som krävs.

– Den bästa skolan i hur man startar företag är just att starta företag. Det gäller därför att minska de negativa konsekvenserna avmisslyckanden, både socialt och ekonomiskt, till exempel genom att förbättra möjligheterna till finansiering.

Hur ser det ut i andra länder? I till exempel entreprenörsdrivna USA verkar det som att långt fler kvinnor lyckas bygga stora företag. Pontus Braunerhjelm refererar till forskning som tyder på att det finns utrymme att öka storföretagandet även bland svenska kvinnor.

– Mellan tummen och pekfingret tror jag att motsvarande siffra är någonstans mellan 15 och 20 procent för USA och också relativt hög i en del europeiska länder, som Frankrike. Finns inget rimligt skäl till att Sveirge ska ligga så lågt, säger han.

– Jag tror att det här är en begåvningsreserv som är alldeles outnyttjad. Och som med all säkerhet skulle bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Utdrag ur Linda Vikströms artikel ”Moderbolagen – var är de?”, Affärsvärlden, 2010-10-27