Missriktad närings- och regionalpolitik eroderar Sveriges entreprenöriella kapital!

PRESSMEDDELANDE 08-09-11

De populära mätningarna av företagsklimat är mest en terapi för berörda kommuner och EU: s förmedlade företagsstöd inspirerar företagarna mer att hjälpa andra än att få deras egna företag att utvecklas. Detta menar professorerna Bengt Johannisson och Åsa Lindholm-Dahlstrand som i dagarna utkommer med boken Bridging the Functional and Territorial Views on Regional Entrepreneurship and Development. Genom att reducera entreprenörskap till en snävt ekonomisk verksamhet ledd av heroiska män undviker politiker och beslutsfattare utvecklingskrafter som kan skapa beständig utveckling anser författarna.

I boken, som ges ut av Forum för småföretagsforskning (FSF), utvecklas tillsammans med ett antal forskare tankarna om hur det är människan som står bakom förnyelse i form av innovationer och entreprenörskap. 

– Människor praktiserar sin uppfinningsrikedom på platser där de bor och känner sig hemma, således är varje plats, varje kommun och varje region viktig för hela landets utveckling, säger Bengt Johannisson.

Ekonomisk och social utveckling kan drivas på två helt olika premisser. Antingen som om platser inte betydde något eller med platsen som en dynamisk arena. Det är en skillnad i uppfattning som sällan överbryggas, varken av forskare eller politiker. Nedvärdering av platsens betydelse leder inte bara till att ekonomiska krafter betonas ensidigt utan även till att entreprenörskapets sociala sida underskattas. I boken visar författarna att på många platser, från Göteborg till Gnosjö och vidare Ockelbo, är platsens entreprenörer mer beroende av en bra personlig förankring på orten än av hög utbildnings- och teknisk nivå. Detta innebär att de stora offentliga satsningarna i dagens Sverige på exempelvis innovationssystem är beroende av enskilda eldsjälar och deras förmåga att få med sig andra.

– Endast genom att bejaka såväl storstadens tillgångar i form av ett rikt utbud av resurser och den lilla platsens tillgångar i form samhörighet och sammanhang kan utveckling ske, säger Åsa Lindholm-Dahlstrand.

Professor Bengt Johannisson telefon   0474-30401        
Professor Åsa Lindholm-Dahlstrand , telefon   0 35-167738  

Kontakt FSF:
Professor Pontus Braunerhjelm, VD,   070-9320189