Ny undersökning om finanskrisens effekter:

Hårt slag mot tillverknings- och exportföretagens omsättning, sysselsättning och framtidssatsningar

PRESSMEDDELANDE 09-08-21

Entreprenörskapsforums (f d FSF:s) SKOP-undersökning bland 600, framför allt mindre, företag visar att finanskrisen slagit hårt mot företagen.  Hälften av företagen har minskat sin omsättning, en sjättedel har minskat sin personal och mer än vart fjärde har tvingats dra ned på sina framtidssatsningar i form av innovation och utveckling. 6 procent av företagen överväger dessutom nedläggning. Undersökningen visar också att företagens finansiering via särskilt banksystemet har försvårats.

Entreprenörskapsforum har låtit SKOP fråga 600 företag med minst en anställd hur finanskrisen slagit mot deras verksamhet. Det visar sig att exporterande och tillverkande företag drabbats värst, 80 procent av de tillverkande företagen och 61 procent av exportföretagen har sett en minskning av omsättningen. Dessutom har hälften av tillverkningsföretagen och 30 procent av exportföretagen dragit ned på innovations- och utvecklingsverksamheten.

–      Det är oroväckande att en så stor andel av företagen drar ned på sina framtidssatsningar. Det faktum att de mindre exportföretagen drabbats hårdast riskerar att bromsa deras framtida försäljningssatsningar på utlandsmarknaderna. Detta samtidigt som en närvaro på dessa marknader är en förutsättning för deras framtida konkurrenskraft, säger professor Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum.

Samtidigt uppfattar många företag att bankfinansieringen försvårats. Störst negativ förändring anger exportföretag, 53 procent, och företag i tillverkningsindustrin, 43 procent. Detta kan bero på att det är just dessa företagare som drabbats hårdast av konjunkturnedgången och därmed haft störst behov av kapitaltillskott.

För att möta finanskrisen har regeringen skjutit till betydande belopp till offentliga finansieringskällor som ALMI Företagspartner. Men för 80 procent av företagen är sådan offentlig finansiering överhuvudtaget inte aktuell.

–      De offentliga finansieringskällorna verkar åtminstone hittills inte spela någon avgörande roll för att lösa svenska småföretags finansieringsproblem, menar Pontus Braunerhjelm.

Undersökningen genomfördes av SKOP den 8-16 juni bland 600 företag med minst en anställd.

Frågor? Professor Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum,  070-93 20 189 .