Ny välfärdsrapport: Vilken ojämlikhet är mest rättvis?

PRESSMEDDELANDE 2014-03-27

Uppdrag VälfärdÖkade krav på patientinflytande har främst handlat om val av vårdgivare och ställts mot prioriteringar i vården. I den tredje rapporten från Uppdrag Välfärd lyfter Anders Anell, professor vid Lunds universitet, frågan ur ett rättviseperspektiv. I Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård diskuterar Anell hur patientinflytande i kombination med egenavgifter på bästa sätt kan möta kraven på jämlikhet och rättvisa i vården.

 – Grundregeln är idag att egenavgifter inte tillåts, men faktum är att de existerar med godtyckliga skillnader mellan landsting. Dagens tillämpning är därmed inte rättvis, säger Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

I rapporten lyfts två exempel där patienter och brukare kan betala och få tillgång till alternativa vårdtjänster och produkter, dels gråstarroperationer där patienter kan lägga till för att få en dyrare lins inopererad, dels hörapparater där det går att lägga till för att få en dyrare modell.

 – Vi vill främja patientinflytande och väcka en seriös diskussion om egenavgifter och anser det därför vara angeläget att reda ut vilka principer som ska gälla i framtiden, säger Hans Winberg, generalsekreterare för stiftelsen Leading Health Care.

Anders Anell konstaterar i rapporten att de samtidiga kraven på patientinflytande och prioriteringar leder till ojämlikheter. Det finns en risk för ojämlikhet bara genom att patienter ges inflytande. Alla kan inte utöva det på samma sätt. Utan inflytande är patienterna samtidigt i händerna på vårdgivarna vilket också kan leda till orättvisor.

– Patientinflytande är angeläget både ur individens perspektiv och för transparensen i hälso- och sjukvårdssystemet. Dessutom kan det gynna en efterfrågestyrd utveckling av innovativa vårdtjänster och produkter, säger Andreas Bergström, vice vd för FORES.

Rapporten är framtagen som en del i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som drivs av Entreprenörskapsforum, Fores och Stiftelsen Leading Health Care som under två år tar fram och presenterar olika forskningsperspektiv på väsentliga välfärdsfrågor.

Ta del av rapporten Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård

För intervjuer och kommentarer: Hans Winberg, generalsekreterare Stiftelsen Leading Health Care, 070-654 18 15.