Så blir entreprenörskap i skolan mer än en visionär idé!

Regeringen har nyss presenterat en nationell strategi för entreprenörskap i skolan. Tanken är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet. I och med att frågan blir ett utbildningspolitiskt intresse finns det möjligheter att förtydliga det entreprenöriella perspektivet i de nationella läroplanerna och att arbeta in entreprenörskap i lärarutbildningen. Men regeringen är sent ute – på kommunal nivå har detta skifte redan skett – bl a i flera kommuner i Skaraborg. Det visar en helt ny FSF-studie av Carina Holmgren.

I processtudien Den företagsamma skolan, som i dag lanseras av FSF – under namnändring till Entreprenörskapsforum – visas att det redan pågår olika initiativ och arbeten med entreprenörskap i skolorna bland Skaraborgs kommuner. Dessa har också arbetats in i flera av kommunernas verksamhets- och skolplaner. I studien som genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionen, under perioden 2006 till 2008, har sex kommuner som deltagit i utbildningssatsningen Den företagsamma skolan, DFS, följts. Medverkande kommuner är Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Tidaholm från Skaraborg och Svenljunga från Sjuhärad.

Resultaten visar att den regionala nivån kan förstärka redan pågående lokala processer att stimulera entreprenörskap i skolan och att kommunövergripande projekt som DFS har betydelse genom att det möjliggör kompetensutveckling och skapande av mötesplatser för inspiration, reflektion och erfarenhetsutbyte. Ett annat resultat är att handlingsplaner för entreprenörskap i skolan arbetats fram i de deltagande kommunerna. Handlingsplanen har haft en funktion som mötesplats för erfarenhetsutbyte och en möjlighet att utveckla en samsyn kring entreprenörskap i skolan.

Men att implementera entreprenörskap i skolan så att alla lärare och elever omfattas på samtliga nivåer i utbildningssystemet är en lång process. Det kräver uthållighet hos kommuner, aktörer och finansiärer.

– Min förhoppning är att den utbildningspolitiska nationella nivån fullföljer stöttningen av det lokala och regionala utvecklingsarbetet kring entreprenörskap i skolan. Regeringens nationella strategi är ett gott initiativ. Men det återstår att se om de visionära idéerna blir mer än en skrivbordsprodukt. Mitt tips är att dra nytta av goda exempel genom att titta på vad som sker i Västra Götaland, och särskilt i Skaraborg, säger rapportens författare Carina Holmgren.

Hela rapporten finns tillgänglig här.

För mer information kontakta: Carina Holmgren, doktorand, FSF,  070-2634333 , skicka e-post.