6 av 10 ser höga arbetsgivaravgifter som ett hinder för att anställa