Är ökad differentiering rätt medicin för högskolan?