Daniel Wiberg och Johan Eklund om vinster i välfärden