Debatt: Ökad självförsörjning genom en förstärkt arbetslinje och minskad invandring