”Främja entreprenörskap – endast det skapar välståndet i Sverige”