Analys: Här är bristerna i omställningen till en cirkulär ekonomi – och vad företag kan göra åt saken