Indiskas vd: Näringslivet blir inte jämställt av en nätverkslunch