KDU: Målet med integrationen måste vara assimilering