Om Örebroregionen är attraktiv för välutbildade så ökar konkurrenskraften