Professor: Därför är utanförskapet värre än statistiken