Start up-drömmar i stället för faktiskt företagande?