”Storföretag har inte alla lösningar – vi måste främja entreprenörskap”