Svenskt Näringsliv: 1,3 miljoner människor ur jobb