Forskning och högre utbildning i Sverige – en översikt

Denna sida ger en översikt över forskning och högre utbildning i Sverige för dig som är intresserad eller som arbetar med filantropisk rådgivning inom exempelvis kapitalförvaltning eller familjejuridik.

Filantropin ökar i Sverige och med den behovet av en kvalificerad rådgivning gentemot klienter som uttrycker intresse för olika typer av engagemang. Nedan följer länkar till universitet och högskolor i Sverige samt uppgift om vem du kan vända dig till om du har frågor.

Logorad_fifo_forskningsida

Kontakt
De kontaktpersoner som listas nedan har centrala positioner och en god överblick över den forskning och utbildning som bedrivs vid respektive lärosäte.

 


 

Fifo_BTH_logoBlekinge tekniska högskola
Länk till webb: www.bth.se

 



Fifo_Chalmers_logoChalmers

Kontakt: Peter Lindwall, Fundraiser, tel 031-772 2558
Länk till webb: www.chalmers.se

 



Fifo_Forsvaret_logoFörsvarshögskolan

Länk till webb: www.fhs.se

 



Fifo_HandelsGBG_logoHandelshögskolan Göteborg

Kontakt: info@gu.se
Länk till webb: www.gu.se/forskning/donationer

 



Fifo_HandelsSthlm_logoHandelshögskolan Stockholm

Länk till webb: www.hhs.se

 



Fifo_Karlstad_logoKarlstads universitet

Kontakt: Dan Guttke, projektledare Tel 054-700 17 92
Länk till webb: www.kau.se

 



Fifo_KI_logoKarolinska institutet
Kontakt: Helena Liman Sagoo Tel. 08-524 868 44
Länk til webb: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=13145&l=sv

 



Fifo_kth_logoKungliga Tekniska Högskolan

Kontakt: Philip von Segebaden, Fundraisingansvarig. Tel 08-7906445

 



Fifo_LiU_logoLinköpings universitet

Kontakt: Inger Stern, Fundraising Director, 011-363460
Länk till webb: Forskningsområden, Hur investera?

 



Fifo_Linne_logoLinnéuniversitetet

Kontakt: Ylva Dandanell Daveby, Forskningssamordnare
Länk till webb: Linnéuniversitetet

 



Fifo_Lund_logoLunds universitet

Kontakt: Ulrika Nilsson, Avdelningschef Donatorrelationer, 046 222 34 39,
Länk till webb: www.lu.se/innovation-samverkan/ge-till-lunds-universitet

 



Fifo_SU_logoStockholms universitet

Kontakt: Karin Ulfsdotter Crépin tel 08-16 13 11 eller Professor Johan Kleman, rektorsråd, tel tfn 08-16 48 13
Länk till webb: www.su.se/strategiskapartnerskap

 



Fifo_SLU_logoSveriges lantbruksuniversitet

Länk till webb: www.slu.se/sv/samverkan/stod-slu/

 



Fifo_Uppsala_logoUppsala universitet

Kontakt: Thomas Fredengren, Fundraiser Uppsala universitet, tel. 018-471 1885
Länk till webb: www.uu.se/en/support

 



Fifo_Umea_logoUmeå universitet

Kontakt: Åsa Rudehäll, Kampanjchef/ tf enhetschef Universitetsledningens kansli, Umeå universitet
Länk till webb: www.umu.se

 



Fifo_Oru_logoÖrebro universitet

Kontakt: Anna Tonnvik, Kampanjansvarig fundraiser, Externa relationer, Örebro universitet.  tel. 019-30 11 30, mob. 0701-90 57 04
Länk till webb: www.oru.se/Samverkan/Ny-tid-Nya-losningar