Kontakt/hitta hit/karriär

Huvudkontor:
Entreprenörskapsforum
Örebro Universitet
701 82 Örebro

Stockholm:
Entreprenörskapsforum
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

info@entreprenorskapsforum.se

Mobilnummer till enskilda medarbetare

Organisationsnummer: 875002-4344.

 

Karriär? 
Intresserad av forskning, nätverk och debatt för att främja förutsättningarna för entreprenörskap och innovation? Forskar du inom Entreprenörskapsforums fält och vill nå ut med dina resultat och policyförslag?

Skicka en intresseanmälan till Pernilla Heed Entreprenörskapsforum.