Priskommitté

Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och Vinnova bakom ”The Global Award for Entrepreneurship Research” Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utser även årets unga forskarpristagare och består av:

 

Martin Andersson
Blekinge tekniska högskola och Entreprenörskapsforum, ordförande
Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum, KTH och BTH
Sarah Jack
Stockholm School of Economics
Karin S Thorburn
Norwegian School of Economics
Karl Wennberg
Linköpings universitet
Ivo Zander
Uppsala universitet