Priskommitté

Priskommitté

Entreprenörskapsforum står tillsammans med Institutet för Näringslivsforskning och VINNOVA bakom ”The Global Award for Entrepreneurship Research” Priskommittén är ansvarig för nomineringsprocessen och det slutgiltiga utnämnandet av pristagare. Priskommittén utser även årets unga forskarpristagare och består av:

 

Martin Andersson
Blekinge tekniska högskola och Entreprenörskapsforum, ordförande
Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum, KTH och BTH
Frédéric Delmar
Lunds universitet
Annika Rickne
Linköpings universitet
Karin S Thorburn
Norwegian School of Economics
Karl Wennberg
Linköpings universitet

 

Följ oss på: