Att mäta produktivitetstillväxt, tekniska framsteg och effektivitetsförändringar i industriländer