Cleantech – Från entreprenörskap till mega-entreprenörskap