Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet?