Swedish Economic Forum Report 2017 – Svensk konkurrenskraft – har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?