Arenor för entreprenörskap

img_fr_2008_4Den breda syn på entreprenörskap som förespråkas i denna bok innebär att entreprenörskapet finns överallt där människorna finns. Varje individ är potentiellt en entreprenör, men den viktiga frågan blir om denna potential kan tas till vara och utvecklas eller om den förhindras. En arena för entreprenörskap finns således där denna potential tas till vara. Entreprenörskapet ligger ständigt på lur där människor finns. Det luriga blir att se det. Det är detta författarna söker göra genom denna bok – att synliggöra det osynliggjorda.
Att göra oss varse om den potential som finns om det breda
entreprenörskapet görs synligt.

Författarna till denna antologi ser entreprenörskap, inte som något som är kännetecknande för några få särskilt kapabla individer utan som en potentiell kraft hos alla människor. Alla människor är i grunden socialt responsiva. Inte minst kommer det till uttryck när barn leker. I boken diskuteras lekens betydelse i skolans värld och i samma linje associeras leken till förmågan att skapa innovationer. Vidare illustreras betydelsen av spontan informell interaktion för skapandet av företagaridentiteter och gränslinjen mellan
företagandet och livets andra dimensioner.

Boken har tre huvudavdelningar. I den inledande delen ges bakgrund och teoretisk utgångspunkt för ett breddat entreprenörskap. Den andra delen innehåller ett antal kapitel som gestaltar det breda
entreprenörskapet. Bokens avslutande del tar upp policyfrågor
relaterade till ett breddat entreprenörskap.

Karin Berglund & Anders W Johansson (red)
FSF 2008:4
ISBN:91-89301-25-0
Sid: 224


Följ oss på: