Skala upp och undvik pilotprojektskyrkogården

Det finns flera goda exempel på företag som genom innovation och ny teknik snabbt skapat tillväxt och etablerat sig runt om i världen. Tyvärr finns även flera hinder som bromsar svenska företags planerade tillväxtresor. Detta, och vad politik och näringsliv behöver fokusera på för att fler företag ska skala upp, diskuterades på tisdagens seminarium som samarrangerades med PwC.

Se webbutsändningen från seminariet

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, inledde med att beskriva entreprenörsviljan i Sverige utifrån den svenska GEM-undersökningen. Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016 – 7,6 procent av den svenska befolkningen uppger att de håller på att starta eller driver ett ungt företag. Men enligt studien har svenska entreprenörers tillväxtförväntningar minskat under 2016. De som planerar att anställa fler än 20 personer, s k gaseller, inom den närmaste femårsperioden uppgår till åtta procent jämfört med tio procent 2015. I de anglosaxiska länderna har dessa ambitioner ökat.

Johan Eklund

I förhållande till befolkningsmängden har Sverige färre tillväxtbolag än ett flertal andra jämförbara länder. Vi ligger efter Nederländerna, Irland och Schweiz, men före exempelvis Belgien och Portugal. Marknadsstorlek tycks spela en betydande roll för snabbväxande företag. Europas stora länder – Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien – har samtliga fler tillväxtföretag i förhållande till sin befolkningsstorlek än flertalet övriga länder. För ett relativt litet land som Sverige gäller det därför att underlätta för företag att nå ut på den globala marknaden för att därigenom bättre kunna utnyttja potentiella skalfördelar.

Först ut att kommentera var entreprenören Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare Serendipity Group som berättade att han blivit mer ödmjuk inför den svenska modellen. Sverige har ju knappt haft en lågkonjunktur sedan 1990-talet och vi har klarat oss när alla andra länder varit i djup kris. Man kan fundera över hur viktig entreprenörsviljan egentligen är. Sverige har inte varit särskilt entreprenöriellt de senaste 100 åren. Svenskarna behöver dock lära sig att skilja på reell risk och upplevd risk, sa Esmaeilzadeh.

   Saeid Esmaeilzadeh

Vidare beskrev Saeid hur Sveriges näringslivsstruktur präglas av alltfler små bolag men att lagstiftningen inte hängt med utan är anpassad efter storföretagen

– Det är exempelvis helt galet att om min syster investerar i mitt bolag, och det går med vinst, får hon skatta 60 procent medan hon kan köpa aktier på börsen och då knappast behöver skatta alls.

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson Centerpartiet, beskrev svårigheten för små växande företag att rekrytera en person från ett annat land, att vänta sex månader på Migrationsverket fungerar inte när det är dags att skala upp. Vidare belyste Helena landsbygdsföretagarnas svårigheter att finna kapital och att ha en anständig infrastruktur i form av fungerande internetuppkoppling. Landsbygden behöver dock inga ”tycka synd om”-pengar men likvärdiga villkor som staden. Företagen vill även slippa bli ihjälbeskattade, avrundade Helena.

Gunilla Nordlöf, Saeid Esmaeilzadeh, Helena Lindahl, Josefin Landgård

Josefin Landgård, medgrundare och COO Kry, fortsatte resonemanget om riskkapital och hur det framförallt är svårt för kvinnors företag och företag inom välfärdssektorn att få finansiering. Istället konkurreras livsdugliga företag ut när det pumpas in pengar i olika projekt som sedan hamnar på pilotprojektskyrkogården. Dessa pengar skulle istället kunna användas till att skala upp.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, förklarade att myndigheten arbetar med att öka regional attraktionskraft, och berörde bl a bredbandsinvesteringar och grundläggande service som är extra viktigt ute i landet. Myndigheten skulle dock kunna öka takten för att hjälpa företagen, just nu kikar de på det danska exemplet ”Scale Up Denmark” som driver fem s k hubbar runt om i landet.

Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot Socialdemokraterna , konstaterade att Sverige behöver en nybyggaranda och framhävde vikten av att politiker, tjänstemän och företagare behöver förstå varandra bättre för att samarbeta.

Helena Lindahl, Josefin Landgård, Per-Arne Håkansson, Jenny Treffner

Avslutningsvis sammanfattade moderator Jenny Treffner, projektledare PwC, att policyförslag för företagsfrämjande inte behöver vara så partipolitiska men att det finns ett kunskapsgap mellan tjänstemän och företagare som leder till att många förslag ofta hamnar i papperskorgen.