Årets GEM-rapport: stor entreprenöriell potential i Sverige

Pontus_GEM (2)Det är glädjande att vi nu kan se en stark ökning av entreprenörskap i Sverige, säger Pontus Braunerhjelm på plats vid den högtidliga lanseringen av Global Entrepreneurship Monitor, GEM-rapporten, i Kuala Lumpur. I presentationen av rapporten uppmärksammade samtidigt Dr Siri Roland Xavier, docent vid universitetet Tun Abdul Razak i Malaysia och huvudförfattare till rapporten, att Sverige är det land som uppvisar störst gap mellan definierade möjligheter och upplevd förmåga till entreprenöriell verksamhet. En utmaning som Pontus Braunerhjelm menar att vi borde ta på allvar. Vi får här ytterligare stöd för uppfattningen att förutsättningar för ett dynamiskt entreprenörskap ytterligare kan förbättras. Det finns en stor potential i vårt land.

Årets globala rapport från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, lanseras idag. Under försommaren 2012 svarade fler än 198 000 personer i 69 olika länder på undersökningen. Detta – det största urvalet hittills – representerar ca 74 procent av världens befolkning och 87 procent av global BNP.

I årets rapport lyfts särskilt fram att nästan hälften av världens företagare uppskattas vara i åldrarna 25-44 år. Undersökningen rapporterar också att i alla undersökta geografiska regioner visar 25-34 åringar de högsta nivåerna av företagande.

 – Även om de flesta entreprenörer tenderar att starta sina företag från början till mitten av karriären så deltar människor i entreprenörskap i alla åldrar, säger Donna Kelley, medförfattare av rapporten och docent i entreprenörskap vid Babson College. Många startar även företag sent i karriären.

– Beslutsfattare i olika länder bör därför titta närmare på vilka åldersgrupper det kan vara aktuellt att stimulera för att uppmuntra och stödja det nationella företagandet. Olika sorters utbildning och resurser kan behövas som stöd beroende av om det gäller välutbildade ungdomar som inte hittar jobb, mitt-i-karriären-tjänstemän som plötsligt blivit arbetslösa, pensionärer som vill fortsätta tjäna inkomst, eller individer i alla åldrar som har en önskan att vara företagare, avslutar Donna Kelley.

Årets GEM-rapport innehåller även specialfrågor på temaämnet entreprenörskap och migration. I rapporten framkommer att det för närvarande finns fler än 210 miljoner internationella migranter och stora ökningar förväntas under de kommande tio åren. GEM-resultaten visar att:

  • Invandrare i innovationsdrivna ekonomier (bl a Sverige) uppvisar en högre andel entreprenörskap än icke-invandrare. Effektivitetsdrivna ekonomier (bl a Sydafika, Argentina, Kroatien och Kina) uppvisade ett motsatt mönster med lägre andel total entreprenöriell aktivitet bland migrerande företagare.
  • 25 procent av migrerande företagare (icke-invandrare 16 procent) i effektivitetsdrivna ekonomier räknar med att skapa 10 eller fler arbetstillfällen, 23 procent (icke-invandrare 9 procent) i faktordrivna ekonomier (t ex Algeriet, Bangladesh och Guatemala) och 20 procent (icke-invandrare 14 procent) i innovationsdrivna ekonomier.
  • Mer än hälften av migrerande företagare uppger att de säljer produkter och tjänster utanför sitt nuvarande hemland. Detta mönster var liknande i innovationsdrivna ekonomier men mindre så i faktordrivna ekonomier.

Migrerande företagare har stor potential att väsentligt bidra till de nya samhällen de hamnar i genom kunskaps- och informationsöverföring, global handel, och skapande av arbetstillfällen. Det finns ett behov av att erkänna värdet av vad invandrare ger i att skapa arbetstillfällen och globalisera företagsklimatet, sammanfattar GEM-författarna.

Ta del av den globala GEM-rapporten i sin helhet »

Den nationella rapporten av det svenska GEM-teamet lanseras preliminärt i maj »