Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

WorkshopSkatter, regelverk, kunskap, utbildning och bostäder. Det är policyområden som måste ses över för att tillvara möjligheterna inom den framväxande delningsekonomin. Detta diskuterades vid lanseringen av rapporten Sharing Economy – Embracing Change with Caution den 16 juni.