Ny rapport: Färre nya företag i historiska (S) och (V)-fästen

Webbetta_SmittsammaSvenska kommuner som historiskt varit starka fästen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har betydligt färre nya företag per invånare idag, mer än ett halvt sekel senare. Samma kommuner är mer beroende av storföretag och allmänhetens attityder till företagande är också minst positiva i landet. I rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenterar Johan P Larsson fyra kategorier av åtgärder för att stärka den regionala konkurrenskraften och öka den lokala befolkningstillväxten.