Unga forskarpriset 2018 lyfter tjänstefiering av industrin

Hur sker industriföretags omställning från produkt till tjänsteleverans? Det vet David R Sjödin, ekon dr vid Luleå tekniska universitet, LTU, som tilldelas årets Unga forskarpris av Entreprenörskapsforum. Sjödin beskrivs som en mycket produktiv forskare med tydlig profil inriktad på entreprenörskap inom etablerade företag. Priset på 150 000 kronor utdelas vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 14 maj.

David R. Sjödin disputerade 2013 vid Luleå tekniska universitet, LTU, med avhandlingen Managing Joint Development of Process Technologies: Empirical studies of interorganizational collaboration within the process industries. I avhandlingen satte han fokus på samverkan mellan processindustriföretag och deras utrustningsleverantörer och lyfte därmed en fråga av kritisk vikt för att stärka konkurrenskraften hos företag som LKAB, SSAB och Boliden. Sjödin är idag docent/biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid LTU.

– Priset är en sporre att fortsätta arbetet med att utveckla metoder och kunskap för att stödja svensk industris omställning mot nya affärsmodeller, innovation och konkurrenskraft, säger David R Sjödin.

Sjödins forskningsprofil centreras idag kring ledning och organisering av innovativ verksamhet relaterat till nya produkter, tjänster, produktionsprocesser och affärsmodeller. Särskilt fokus ligger på digitaliseringens inverkan på innovation och nya affärsmodeller i industriella ekosystem av samverkande aktörer.

– David R Sjödin är en produktiv forskare som utvecklar ett ämnesområde som har en stark tradition inom svensk akademi och svenskt näringsliv, säger Martin Andersson, ordförande i priskommittén.

För intervjuer och kommentarer: David R Sjödin, 073 046 32 06.

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.

Mer information om Unga forskarpriset.