Global entreprenörskapsrapport: 2017 ett svagt år för svenskt entreprenörskap

Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap.

Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

– För en regering med ett feministiskt perspektiv och uttalade ambitioner om att främja entreprenörskap och innovation är årets GEM-rapport en dyster läsning, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Nytt i årets GEM-rapport är att serieentreprenörskap uppmärksammas, dvs. tidigare erfarenhet av företagande. Detta visar sig ha en positiv effekt på nästan samtliga faktorer som analyseras i rapporten: kompetens, rädsla att misslyckas, öka antalet anställda, m.m. Den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova eget företagande.

– Erfarenhet av entreprenörskap förädlar framtida entreprenöriella satsningar och förefaller leda till fler högpresterande entreprenörer, säger Pontus Braunerhjelm.

Ur ett policyperspektiv pekar det på vikten av att skapa goda förutsättningar inte bara för att starta företag utan också för möjligheter till en andra chans vid ett misslyckande. Andelen individer som hävdar att rädslan att misslyckas hindrar dem från att starta företag har ökat från 29 till 37 procent under det senaste decenniet.

– Om rekonstruktion görs enklare och billigare och konkurs inte innebär livslånga skulder, bidrar det till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället värderar risktagande och entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm.

Ladda ned Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2018.

Fakta: GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Projektet startades med tio länder 1999, 2017 var antalet medverkande länder 54. I årets globala undersökning, den nittonde i raden, har drygt 164 000 personer intervjuats. Undersökningen omfattar 68 procent av världens befolkning samt 86 procent av global BNP.

Det svenska GEM-teamet består av:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH (red)
Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm
Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum
Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69.

Läs artikeln Ny rapport: Kvinnors företagande dyker i DI.