Ny rapport: Öka Sveriges attraktionskraft för att möta kompetensbristen i näringslivet     

Internationella studenter kan vara en viktig komponent i lösningen av den kompetensbrist som svenska företag upplever. Dessutom behövs fler internationella studenter för att stärka lärosätenas utbildning och forskning. I en ny rapport framhäver författarna att Sveriges konkurrenskraft kan stärkas om fler kvalificerade studenter, från länder utanför EES och Schweiz, attraherades till svenska lärosäten, allra helst i samverkan med näringslivet. T.ex. kan stipendiefonder där enskilda företag och lärosäten samverkar vara en väg framåt.

I rapporten undersöker författarna olika ekonomiska incitament och attraktionsfaktorer som gör att kvalificerade utländska studenter skulle välja Sverige för studier och gör även jämförelser med system och finansieringsformer i andra länder. De pekar på att det svenska systemet inte lyckas engagera det privata kapitalet i tillräcklig utsträckning och att offentlig-privata partnerskap fungerar dåligt.

För att stimulera företagen kan olika incitament införas, t.ex. skattefördelar. Ett viktigt kriterium är att arbetsmarknadsefterfrågan får starkare genomslag, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH samt medförfattare till rapporten.

Konkurrensen om de bästa studenterna är hård, därför måste Sverige ha, utöver hög utbildningskvalitet, processer kring ansökan och uppehållstillstånd, mottagande, finansiering som är så pass transparenta att de inte upplevs som hinder.

 

För intervjuer:

Johan Eklund, professor BTH och vd Entreprenörskapsforum, 070-659 14 06.

Martin Wikström, expert forsknings- och utbildningspolitik IVA, 070-381 00 14.

 

Ladda ned rapporten Studiedestination Sverige – Privat kapital för ökad kompetensförsörjning och kompetenskraft

 

Rapportlansering: sker på ett seminarium idag kl. 08.00-09.30